Névadónk

Névadónk

Dr. Faller JenőIskolánk névadója Dr. Faller Jenő Selmecbányához tartozó Szélaknán született 1894. szeptember 25-én. családja több kiemelkedő szakembert adott a magyar bányászatnak és kohászatnak.

Édesapja dr. Faller Gusztáv bányaorvos, nagyapja Faller Gusztáv bányamérnök, a Selmecbányai Bányászati Akadémia tanára volt. Alsó- és középfokú tanulmányait szülővárosában végezte, s ugyanitt lett bányamérnök-hallgató 1913-ban. Az I. világháború miatt azonban tanulmányai abbamaradtak: 1915-ben katonai szolgálatra hívták be, előbb az orosz, majd az olasz frontra került. 1919-ben fejezte be a főiskolát, bányamérnöki oklevelét Sopronban kapta meg 1921-ben. Mintegy három évtizeden keresztül a termelésben tevékenykedett. Ő irányította azokat a földtani kutatásokat, amelyek révén a dudari és várpalotai szénmedencék ismerté váltak. A szénbányászatban először alkalmazta a frontfejtést.

1927-28-ban szénkutatásokat végzett a Bakonyban.1929-1940 között a várpalotai Unió Bányászati és Ipari RT. főfelügyelője, majd borsodi és budapesti kitérő után 1946 - 49-ig ismét városunkban dolgozott. Először a Dunántúli Bányakerület vezetőjeként, aztán ő lett a vezérigazgató.

1950-től Sopronban a Nehézipari Műszaki Egyetem docense és ugyanitt hozta létre élete fő művét a Központi Bányászati Múzeumot.

A magyar bányászat úttörői a XVIII. SzázadbanTöbb száz tanulmányt írt, feltárva a magyar bányászat múltját s „A magyar bányászat úttörői a XVIII. Században” c. könyvével nyerte el a műszaki tudományok kandidátusa címet. 1960-ban avatták doktorrá.

A sikeres kutatásokat végző bányamérnök igen értékes helytörténeti munkát is végzett. A Bakonyról írt művelődéstörténeti és helytörténeti publikációnak száma megközelíti az 50-et. Helytörténeti kutatásainak központi témája Várpalota volt. Elsőnek adott magyarázatot Várpalota, Pusztapalota és Bátorkő várának mindaddig tisztázatlan kérdéseire.

A névválasztás nemcsak megörökíti a várpalotai bányászat kiemelkedő egyéniségének, a hajdani vájáriskola megteremtőjének, a jeles bányászattörténésznek és helytörténeti kutatónak emlékét, hanem üzenet az utókornak arról, hogy elsősorban a bányászatnak köszönhető az intézmény létrejötte.

Tovább a kategóriában: « Iskolatörténet Épületek »
Faller Elektro Villamosipari és Informatikai Munkaközösség

Bejelentkezés

Köszönjük

Hogy megosztod iskolánkat és az oldal tartalmát mással is...