Intézményi tanács

Intézményi tanács

A Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium Intézményi Tanácsa 2013. október 15-én alakult meg.

A Nkt. 73. § (4) bekezdése alapján tagjai:

  • a nevelőtestület delegáltja és az Intézményi Tanács elnöke: Arany Gabriella;
  • az iskolai szülői szervezet, közösség delegáltja: Zöld Péterné;
  • Várpalota önkormányzatának delegáltja: Kádár István.

Az Intézményi Tanács működésének célja a helyi közösségek érdekeinek képviselete az Iskolában.
Főbb feladatai:

01Dönt:

  • az iskola működési rendjéről és munkaprogramjának elfogadásáról;
  • elnökének és tisztségviselőinek megválasztásáról, továbbá
  • azokban az ügyekben, amelyekben a nevelőtestület a döntési jogot az intézményi tanácsra átruházza.

02Véleményt nyilvánít:

  • a pedagógiai program, az Iskola szervezeti és működési szabályzata, a házirend, az iskolai munkaterv elfogadása,
  • a köznevelés szerződés megkötése előtt, továbbá
  • véleményt nyilváníthat az Iskola működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben.

03Kezdeményezésére a nevelőtestületi értekezletet össze kell hívni.

04Az iskola intézményvezetőjének félévenkénti beszámolója alapján megfogalmazza és eljuttatja a fenntartó számára az Iskola működésével kapcsolatos álláspontját.

Tovább a kategóriában: Múzeumok éjszakája »
Faller Elektro Villamosipari és Informatikai Munkaközösség

Bejelentkezés

Köszönjük

Hogy megosztod iskolánkat és az oldal tartalmát mással is...