Burkoló

Burkoló

34 582 13
BURKOLÓ

A képzési idő 3 év a 8 általános osztály után (közismereti és szakmai tantárgyak együtt),
ebből

 • az elméleti képzési idő aránya: 30%
 • a gyakorlati képzési idő aránya: 70%

A burkoló szakma:
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik az épületek kül- és beltéri burkolatait készítik. A burkolók fal és padló , lábazati és homlokzat burkolatokat készítenek, térköveznek, javítanak-felújítanak, karbantartanak, és ha kell bontanak. A csempézésen és járólapozáson túl épített bútorokat, térelválasztókat is készítenek.

A képzés során oktatott szakmai követelménymodulok:

 • 10101-12 Építőipari közös tevékenység
 • 11855-16 Burkolás előkészítés
 • 11856-16 Hidegburkolás
 • 11857-16 Speciális burkolás
 • 11725-16 Térburkolás
 • 11497-12 Foglalkoztatás I.
 • 11499-12 Foglalkoztatás II.

A képzés elvégzésével tanulóink képessé válnak:

 • alkalmazni és értelmezni a műszaki ábrázolás módszereit, értelmezni az építészeti terveket
 • egyszerű burkolati tervet készíteni
 • alkalmazni a munkavégzéshez szükséges eszközöket, szerszámokat, gépeket, berendezéseket és mérőeszközöket
 • a burkolat alatti aljzatot, a burkolat fogadófelületét előkészíteni hidegburkolat elhelyezésére
 • vízszintes és függőleges felületre kültéri- és beltéri hidegburkolatot, díszburkolatot, mozaik burkolatot készíteni
 • speciális burkolatot készíteni
 • falazott és ragasztott homlokzatburkolatot készíteni
 • térburkolatokat készteni
 • a meghibásodott burkolatot javítani, cserélni, bontani
 • szükséges munkaállványt építeni és bontani
 • a munkával kapcsolatos dokumentációt kitölteni
 • munkaterület, eszközök és szerszámok karbantartásával, tisztán tartásával összefüggő tevékenységeket elvégezni
 • munkája során betartani a tűzvédelmi-, munka-, és balesetvédelmi szabályokat
 • ellenőrizni a felhasználásra kerülő anyagokat, biztosítani azok szakszerű tárolását, felhasználását
 • gondoskodni a munkaterület folyamatos tisztántartásáról
 • gondoskodni a keletkező hulladékok, veszélyes hulladékok szabályszerű elhelyezéséről
 • átadni a munkát a munkáltatójának, levonulni a munkaterületről

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások:
épületburkoló, hidegburkoló, hidegfal- és padlóburkoló, térburkoló, homlokzatburkoló, kőlapburkoló, járólapozó, díszburkoló, díszítőmozaik-burkoló, járdakövező

Továbbtanulási lehetőség: Az érettségivel nem rendelkező tanulóink a szakmai képzés befejezése után két éves érettségi felkészítő képzésben folytathatják tanulmányaikat iskolánkban.

 

Szakképzési kerettanterv, központi program:
1. melléklet

Szakmai- és vizsgakövetelmények:
2. melléklet

 

Faller Elektro Villamosipari és Informatikai Munkaközösség

Bejelentkezés

Köszönjük

Hogy megosztod iskolánkat és az oldal tartalmát mással is...