Erasmus

Erasmus pályázati siker

A Tempus Közalapítvány Kuratóriuma által meghozott döntés értelmében a 2014-es Erasmus+ szakképzési KA1 mobilitási projekt pályázatán iskolánk „A Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium tanulóinak és munkatársainak horvátországi mobilitása a gépészet és kereskedelem területén” című pályázata a felkért szakértők szakmai értékelése alapján támogatást nyert. A támogatás összege 17.717 Euro.

A program során 2014 októberében 8 munkatársunk horvátországi szakmai programon vesz részt a Nova Gradiškai partnerintézményünknél. A programon a fémipari és kereskedelmi szakmák elméleti tanárai, szakoktatói, gyakorlati oktatói, a szakképzési terület vezetői, szaknyelvi tanárai ismerkedhetnek meg a partnerország szakképzési rendszerével, a gyakorlati oktatás helyszíneivel és a gyakorlati képzés módszereivel. A partneriskola képviselőivel kialakított szakmai program során a szakképzési tanúsítványok szerepe, a formális és nem-formális, informális utakon megszerzett tudás, kompetenciák, készségek európai szintű elismerése; az élethosszig tartó tanulás szerepe a szakmát oktatók perspektívájából lesznek a megvitatandó területek.

2015 márciusában 8 fő fémipari szakmában - hegesztő illetve központi-fűtés és gázhálózat szerelő - tanuló diák vesz részt 19 napos gyakorlati képzésen a horvát szakképző iskolában. A munkaprogram szerint az első két hétben az iskola tanműhelyében, a harmadik hét 5 munkanapján a partnerszervezet által biztosított gyakorlati munkahelyen a helyi ipari parkban, projektmunkaszerűen, a fogadó iskola diákjaival közösen zajlik a munkavégzés. A képzés legfontosabb tevékenységei a fémipari alaptevékenységek, fémszerkezetek előállítása; a megújuló energiák, napenergia hasznosítás, szélenergia; gázszerelés, gázmérők összeállítása, csőszerelési feladatok lesznek. A tanulókat kísérő tanár segíti a mobilitás során.

Faller Elektro Villamosipari és Informatikai Munkaközösség

Bejelentkezés

Köszönjük

Hogy megosztod iskolánkat és az oldal tartalmát mással is...