Erasmus

Az Erasmus+ szakképzési projekt részletei

A Tempus Közalapítvány Kuratóriuma által meghozott döntés értelmében a 2014-es Erasmus+ szakképzési KA1 mobilitási projekt pályázatán iskolánk „A Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium tanulóinak és munkatársainak horvátországi mobilitása a gépészet és kereskedelem területén” című pályázata a felkért szakértők szakmai értékelése alapján támogatást nyert.

A támogatás összege 17.717 Euró. A pályázati program két szakmai utat, mobilitást tartalmaz:

  • Az első mobilitási program során 2014 októberében 8 munkatársunk horvátországi szakmai programon vesz részt a Nova Gradiškai partnerintézményünknél.
  • A második mobilitási tevékenység főszereplői a diákok: 2015 márciusában 8 fő fémipari szakmában - hegesztő, illetve központi-fűtés és gázhálózat szerelő - tanuló diák vesz részt 19 napos gyakorlati képzésen a horvát szakképző iskolában. A munkaprogram szerint az első két hétben az iskola tanműhelyében, a harmadik hét 5 munkanapján a partnerszervezet által biztosított gyakorlati munkahelyen a helyi ipari parkban, projektmunkaszerűen, a fogadó iskola diákjaival közösen zajlik a munkavégzés. A képzés legfontosabb tevékenységei a fémipari alaptevékenységek, fémszerkezetek előállítása, a megújuló energiák, napenergia hasznosítás, szélenergia, gázszerelés, gázmérők összeállítása, csőszerelési feladatok lesznek. A tanulókat kísérő tanár segíti a mobilitás során.

A második utazásra várjuk az érdeklődő tanulók jelentkezését! A jelentkezők közül kerülnek kiválasztásra az utazó tanulók.

A jelentkezés és kiválasztás folyamata a következő:

  1. 2014. szeptember 19-ig Jelentkezési lap kitöltése. (Nyilatkozat a felkészítési folyamatban való részvétel vállalásáról, Nyilatkozat a mobilitás eredményeinek terjesztésével kapcsolatban)
  2. 2014. szeptember 26-ig Europass önéletrajz és motivációs levél benyújtása
  3. 2014. október 15-ig a jelentkező tanulók értékelése, az utazó tanulók kiválasztása

Az értékelés a következő szempontok alapján történik:

SzempontPontszám (min.-max. pontszám)Értékelő személye
Tanulmányi eredmény a 2013/14. tanév végi átlag alapján (szakiskolai ösztöndíj átlag) Átlag X 4(0-20 pont) osztályfőnök
Igazolatlan hiányzások száma a 2013/14. tanév alapján 10 - igazolatlan órák száma(0-10 pont) osztályfőnök
Nyári gyakorlat során végzett munka (hozzáállás, minőség) 0-10 pont gyakorlati oktató
Idegennyelv tudás a 2013/14. tanév eredménye alapján Idegennyelv osztályzat X 2(0-10 pont) idegen nyelvi szaktanár
Szakmai érdeklődés, szakmai gyakorlati munka, magatartás, szorgalom 0-20 pont szakmai munkaközösség
Motiváció 0-10 pont projekt-team
Összesen 0-80 pont  

Az értékelés során kizáró okot jelent ha a 2014/15. tanévben a tanuló évismétlő, az értékelés időpontjáig a tanévben 3 vagy több igazolatlan órával rendelkezik, az értékelés időpontjáig a tanévben fegyelmi büntetésben részesül.

A programban résztvevők utazási, szállási és étkezési költségeit a pályázat teljes egészében fedezi!

Várpalota, 2014. július 12.

Faller Elektro Villamosipari és Informatikai Munkaközösség

Bejelentkezés

Köszönjük

Hogy megosztod iskolánkat és az oldal tartalmát mással is...