Erasmus

Kísérőtanári beszámoló

Szociális gondozó és ápoló tanulóink Franciaországban töltött szakmai gyakorlatát második, illetve harmadik alkalommal felügyeljük szakmai -, és kísérőtanárként.

A kiutazást megelőzően részünk volt a tanulók kiválasztásában, kulturális, illetve szakmai felkészítésében.

A projekt megvalósítására a 2017. március 11 – 31. közötti időszakban került sor.

Életkorukat tekintve igen eltérő összetételű csoporttal utaztunk. A 14 tanulóból kilenc fő az idei tanévben kezdte meg tanulmányait képzésünkön. Mivel a résztvevők között nagy arányban voltak, akik kevés szakmai tapasztalattal rendelkeztek, ezért fogadó intézményünk differenciált a választható gyakorlati helyek között. Kezdő tanulóink fogadását többnyire gyermekintézményekben tudtuk megoldani, tapasztaltabb diákjaink idős -, illetve fogyatékos személyeket gondoztak.

Előzetes tapasztalataink alapján már ismertük a francia szociális ellátórendszer sajátosságait. Mindemellett a több éves partnerség is megalapozta azon tudásunkat, amelyre építve megfelelően felkészíthettük diákjainkat a velük szemben támasztott elvárásokra.

Tanulóink 10 intézményben, 7 településen, igen szerteágazó munkaidő beosztásban teljesítették szakmai gyakorlatukat.

Kísérőtanárként egyik fontos szerepünk volt a gyakorlati helyre történő utaztatásuk megszervezése, lebonyolítása.

A hétköznapokat szinte teljesen lefedte a gyakorlaton való részvétel. Mire visszatértek a kollégiumba szinte már csak vacsorára, a szeretteikkel történő beszélgetésre, esti pihenéshez való készülődésre jutott idejük. Örömmel nyugtáztuk, hogy a hosszúra nyúlt munkanap sem szegte kedvüket, mindig vidáman, sok új ismerettel gazdagodva, élményekkel telve érkeztek meg a gyakorlatukról. Sokat meséltek, átadták egymásnak tapasztalataikat.

A betervezett szabadidős programelemek mindegyikét meg tudtuk valósítani, fantasztikus látnivalókkal gazdagodhattunk mind Saint Maloban, Mont Saint Michelben, de helyben Craonban is.

Az MFR tanulóit és tanárait március 15-i nemzeti ünnepünk alkalmából megvendégeltük egy magyaros menüsorral, melynek fő jellegzetessége volt, hogy magunk készítettük. Majd a nap zárásaként közös vetélkedőt szerveztünk a francia és magyar diákok számára Ki Mit Tud Magyarországról? témakörben. Jó hangulatban telt napunk, számos, a mai napig tartó barátság köttetetett azon az estén.

A gyakorlati helyeken diákjaink nagyon sok előre tervezett, illetve alkalom szülte foglalkozást tudtak animálni. Mindeközben napról napra valósultak meg azok a célkitűzések, amire építettük projektünket. Fejlődött szakmai kompetenciájuk, nőtt elhivatottságuk, toleranciájuk, empátiájuk, önállóságuk és ezzel együtt önbizalmuk. Megpróbálták áthidalni a nyelvi nehézségeket, sőt nagyon sok magyar kifejezést tanítottak ők maguk is mind a gyerekeknek, mind a kollégáiknak. A kommunikációs nehézségek ellenére maximálisan igyekeztek kivenni részüket a mindennapi gondozási tevékenységekben, nevelési helyzetekben.

A hagyományokhoz híven, a gyakorlati helyeken töltött idő zárásaként megtörtént tanulóink értékelése. Kiemelkedően jó szakmai jellemzéseket kaptak, a szigoráról ismert francia fél nem szűkölködött dicsérő szavakban.

A projekt zárására megérkezett projektkoordinátorunk Hajdu István igazgatóhelyettes úr is, aki szintén részt vett az értékeléseken és az elkövetkező projektekről folytatott tárgyalásokat az MFR igazgatójával.

A záró fogadáson jelen voltak a gyakorlati helyek vezetői, tereptanárai, Craon város képviselőtestülete, a partnerintézmény tantestülete. Kellemes légkörben számolt be mindenki – tanulóinkat is beleértve – kinek, milyen szakmai tapasztalatot eredményezett a gyakorlati helyeken eltöltött közel három hét. Összességében mindenki pozitívan nyilatkozott, természetesen felmerültek még további ötletek a még hatékonyabb együttműködés érdekében. Mi magunk is sok tapasztalattal térhettünk haza, tanóráinkba sokszor beépíthetjük azokat a jó gyakorlatokat, amelyekből a pályázat során tapasztalatot meríthettünk.

A projektet ismét párizsi kirándulással zártuk.

Mindenki élményekkel gazdagon tért haza. Az a tapasztalatunk, hogy ezek olyannyira meghatározóak, hogy a külföldi szakmai gyakorlaton lévő diákjaink közül szinte alig van pályaelhagyó. Tudjuk, hogy nagy kihívásokkal jár ez a szakma, de szerencsére ők még inkább megtalálják a benne rejlő szépséget, emberséget.

Köszönjük a lehetőséget, a sok élményt, melyet más forrásokból nehezen tudtunk volna megvalósítani.

                                                                                Bacsárdi Attiláné és Tóth Krisztina

Várpalota, 2017. június 27. 

Tovább a kategóriában: Erasmus+ szakmai nap »
Faller Elektro Villamosipari és Informatikai Munkaközösség

Bejelentkezés

Köszönjük

Hogy megosztod iskolánkat és az oldal tartalmát mással is...