SZC logo

Pápai Szakképzési Centrum

OM kód: 203047/008 | 8100 Várpalota, Szent István út 1.

Intézmény logo

Pápai SZC Faller Jenő Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

HírekKözérdekű adatokCLASSROOMKRÉTA
Széchenyi 2020

Projektek

GINOP-6.1.1-15

A GINOP-6.1.1-15 kódszámú „Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése” című kiemelt projekt – továbbiakban kiemelt projekt – célja, hogy ösztönözze az alacsony iskolai végzettséggel, munkaerőpiacon keresett kompetenciával vagy szakképesítéssel nem rendelkező felnőtt lakosság, kiemelten a közfoglalkoztatottak részvételét az oktatásban, képzésben, és lehetőséget biztosítson számukra a munkaerő-piaci szempontból releváns képzettség, ismeretek, készségek, kompetenciák megszerzésére.

A kiemelt projekt megvalósítója a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium, a Belügyminisztérium, valamint 18 konvergencia régióbeli megyei kormányhivatal alkotta Konzorcium.

A képzési programokra, képző intézményekre vonatkozó előírások a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvényen (Fktv.), a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvényen, és a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvényen és végrehajtási rendeleteiken alapulnak.

1. A képzési támogatás alanyai

A kiemelt projekt keretében támogatásban részesülhet a kevésbé fejlett régiókban (észak-magyarországi, észak-alföldi, dél-alföldi, közép-dunántúli, nyugat-dunántúli, dél-dunántúli) magyarországi lakóhellyel, vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező tankötelezettségét teljesített1, elsősorban alacsony iskolai végzettségű, legfeljebb befejezett általános iskolai végzettséggel rendelkező munkavállalási korú (öregségi nyugdíjkorhatárt el nem ért) felnőtt személy, aki

  • közfoglalkoztatási jogviszonyban áll és a képzésbe történő bevonásával a közfoglalkoztató egyetértett, vagy
  • munkaviszonyban áll.

2. A támogatható képzések

A program keretében az alábbi ismeretszerzési formák támogathatók:

  • Az állam által elismert szakképzettség megszerzésére irányuló képzés (OKJ)
  • Egyéb szakmai képzések (Fktv. 1. § (2) b) pontja szerinti)
  • Egyéb képzések (Fktv. 1. § (2) d) pontja szerinti)
  • Hatósági jellegű képzések (Fktv. 2. § 16. pont)

Partnereink

SZC logo

Pápai Szakképzési Centrum


Pápai SZC Faller Jenő Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

8100 Várpalota, Szent István út 1.

Telefon: +36/88/582-520

E-mail: info@falleriskola.hu

OM azonosító: 203047/008

www: www


2024Pápai SZC Faller Jenő Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium