SZC logo

Pápai Szakképzési Centrum

OM kód: 203047/008 | 8100 Várpalota, Szent István út 1.

Intézmény logo

Pápai SZC Faller Jenő Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

HírekKözérdekű adatokCLASSROOMKRÉTA
Széchenyi 2020

Bemutatkozás

Iskolatörténet

Iskolánk története Várpalota szakképzésének történetével függ össze, mely történet 1876-ban kezdődik, amikor a szakirodalmak szerint a Várpalotai kastély udvarában kútásás közben szenet találtak. A szén kibányászásához szakemberekre volt szükség. Rövid idő alatt 98 tanuló iratkozott be.

Ezt a lendületes munkát az I. Világháború hozta nehézségek törték meg. 1935-ben hívták életre a Várpalotai Vájáriskolát Dr. Kiss László bányatanácsos kezdeményezésére. Az iskola célja az volt, hogy a bányákban dolgozó segédvájárokat megfelelő elméleti oktatásban részesítse. A bányaüzem vezetője az első vájártanfolyam megszervezésével Faller Jenő okleveles bányamérnök-főfelügyelőt bízta meg. Első ízben 1935 decemberében avattak vájárokat, akik vájárbizonyítványt vehettek át az elnöklő bányahatósági küldöttől. A várpalotai vájáriskola az első az országban, ahol a bányászat szakmunkásaival, a vájárokkal foglalkoznak, őket oktatják, és szakmai képzésben részesítik.

Majd jött a II. Világháború. Kétségbeejtő, reménytelen, csüggedt kilátástalanságban élt a várpalotai nép. A termelés megindulásával az ipar növekvő szakember igényének kielégítésére több önálló szakmunkásképző iskola jött létre a városban. 296. sz. Ipari Szakmunkásképző Intézet a bányaipar részére képzett szakembereket. 305. sz. Ipari Szakmunkásképző Intézet, mely teljes körű jogutódja lett a 296-os intézetnek 1953 évben. Speciális vájár iskolának indult a Várpalotai Szénbányák szakmunkás utánpótlásának biztosítására. 1964-ben mélyfúró szakközépiskolai képzés indult, a meglévő szakmunkásképzés mellett, melyre az egész országból voltak jelentkezők, így nem csoda ha csak kiváló eredménnyel lehetett a tagozatra bekerülni. A két iskola egyesítése után lassan megszűntek a bányaipari és mélyfúró képzések. 1986 szeptemberében erősáramú berendezésszerelő, 1989 szeptemberében ruhaipari szakközépiskola indítása vált szükségessé. Az iskola tantestülete egyre inkább érezte a 305 szám személytelenségét, és 1988-ban úgy döntött, hogy felveszi Faller Jenő nevét.

A rendszerváltozás utáni években a piacorientált gazdaság kialakulásával megváltozott a várpalotai iparmedence szakember képzése is. Ezért a képzésnek is rugalmasnak kellett lennie. Így az erősáramú berendezés-szerelő szakközépiskola helyét a munkaerőpiacon jobban eladható ipari elektronikai technikus képzés vette át. Háztartási gépszerelő szakma indítására is vállalkozott, ez az önmagában is megújulni képes tantestület. A környező ruhaipari vállalatoknak technikus munkaerőre volt szükség ezért 1998. szeptember 1-től ruhaipari technikusokat is képezünk. Nagy fegyverténynek számít, hogy ugyanebben az évben a Világbanki „Ifjúsági Szakképzésért” pályázaton nyertesek lettünk. Így dinamikusabban tudtuk fejleszteni szakmai kínálatunkat, a kereskedelmi – marketing szakközépiskolai szakmacsoport beindítása erre az időpontra tehető. A második évezredbe érkezve új kihívások elé nézett az iskola. A folyamatos pályázatoknak köszönhetően az iskola termei megújultak. Nyelvi labort létesítettek, ami nagyban megkönnyíti az érettségikre való felkészülést. A modulrendszerű szakképzés bevezetésével indult el az élelmiszer- és vegyi áru eladó szakiskolai képzés a már meglévő szakmák mellett. Szakközépiskolában a honvédelmi és rendvédelmi osztályok – a 2013-2014. tanévtől a közszolgálati szakmacsoport – nagyon népszerűek a fiatalok körében. Az iskola tanárai együtt dolgoznak a honvédség és a rendőrség oktatóival. A megemelt testnevelés óraszám sok lehetőséget biztosít a versenyekre való felkészülésre, sportszakkörökre.

Bemutatkozás

Partnereink

SZC logo

Pápai Szakképzési Centrum


Pápai SZC Faller Jenő Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

8100 Várpalota, Szent István út 1.

Telefon: +36/88/582-520

E-mail: info@falleriskola.hu

OM azonosító: 203047/008

www: www


2024Pápai SZC Faller Jenő Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium