SZC logo

Pápai Szakképzési Centrum

OM kód: 203047/008 | 8100 Várpalota, Szent István út 1.

Intézmény logo

Pápai SZC Faller Jenő Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

 • Hírek
 • Közérdekű adatok
 • CLASSROOM
 • KRÉTA
Széchenyi 2020

Bemutatkozás

Iskolatörténet

Iskolánk története Várpalota szakképzésének történetével függ össze, mely történet 1876-ban kezdődik, amikor a szakirodalmak szerint a Várpalotai kastély udvarában kútásás közben szenet találtak. A szén kibányászásához szakemberekre volt szükség. Rövid idő alatt 98 tanuló iratkozott be.

Ezt a lendületes munkát az I. Világháború hozta nehézségek törték meg. 1935-ben hívták életre a Várpalotai Vájáriskolát Dr. Kiss László bányatanácsos kezdeményezésére. Az iskola célja az volt, hogy a bányákban dolgozó segédvájárokat megfelelő elméleti oktatásban részesítse. A bányaüzem vezetője az első vájártanfolyam megszervezésével Faller Jenő okleveles bányamérnök-főfelügyelőt bízta meg. Első ízben 1935 decemberében avattak vájárokat, akik vájárbizonyítványt vehettek át az elnöklő bányahatósági küldöttől. A várpalotai vájáriskola az első az országban, ahol a bányászat szakmunkásaival, a vájárokkal foglalkoznak, őket oktatják, és szakmai képzésben részesítik.

Majd jött a II. Világháború. Kétségbeejtő, reménytelen, csüggedt kilátástalanságban élt a várpalotai nép. A termelés megindulásával az ipar növekvő szakember igényének kielégítésére több önálló szakmunkásképző iskola jött létre a városban. 296. sz. Ipari Szakmunkásképző Intézet a bányaipar részére képzett szakembereket. 305. sz. Ipari Szakmunkásképző Intézet, mely teljes körű jogutódja lett a 296-os intézetnek 1953 évben. Speciális vájár iskolának indult a Várpalotai Szénbányák szakmunkás utánpótlásának biztosítására. 1964-ben mélyfúró szakközépiskolai képzés indult, a meglévő szakmunkásképzés mellett, melyre az egész országból voltak jelentkezők, így nem csoda ha csak kiváló eredménnyel lehetett a tagozatra bekerülni. A két iskola egyesítése után lassan megszűntek a bányaipari és mélyfúró képzések. 1986 szeptemberében erősáramú berendezésszerelő, 1989 szeptemberében ruhaipari szakközépiskola indítása vált szükségessé. Az iskola tantestülete egyre inkább érezte a 305 szám személytelenségét, és 1988-ban úgy döntött, hogy felveszi Faller Jenő nevét.

A rendszerváltozás utáni években a piacorientált gazdaság kialakulásával megváltozott a várpalotai iparmedence szakember képzése is. Ezért a képzésnek is rugalmasnak kellett lennie. Így az erősáramú berendezés-szerelő szakközépiskola helyét a munkaerőpiacon jobban eladható ipari elektronikai technikus képzés vette át. Háztartási gépszerelő szakma indítására is vállalkozott, ez az önmagában is megújulni képes tantestület. A környező ruhaipari vállalatoknak technikus munkaerőre volt szükség ezért 1998. szeptember 1-től ruhaipari technikusokat is képezünk. Nagy fegyverténynek számít, hogy ugyanebben az évben a Világbanki „Ifjúsági Szakképzésért” pályázaton nyertesek lettünk. Így dinamikusabban tudtuk fejleszteni szakmai kínálatunkat, a kereskedelmi – marketing szakközépiskolai szakmacsoport beindítása erre az időpontra tehető. A második évezredbe érkezve új kihívások elé nézett az iskola. A folyamatos pályázatoknak köszönhetően az iskola termei megújultak. Nyelvi labort létesítettek, ami nagyban megkönnyíti az érettségikre való felkészülést. A modulrendszerű szakképzés bevezetésével indult el az élelmiszer- és vegyi áru eladó szakiskolai képzés a már meglévő szakmák mellett. Szakközépiskolában a honvédelmi és rendvédelmi osztályok – a 2013-2014. tanévtől a közszolgálati szakmacsoport – nagyon népszerűek a fiatalok körében. Az iskola tanárai együtt dolgoznak a honvédség és a rendőrség oktatóival. A megemelt testnevelés óraszám sok lehetőséget biztosít a versenyekre való felkészülésre, sportszakkörökre.

Bemutatkozás

Partnereink

 • Oktatási Hivatal Bázisintézménye
 • Honvéfelmi Sportszövetség
 • Ökoiskola
 • Pénziránytű Iskola
SZC logo

Pápai Szakképzési Centrum


  • Intézmény logo
  • Pápai SZC Faller Jenő Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

   8100 Várpalota, Szent István út 1.

  • Telefon: +36/88/582-520

   E-mail: info@falleriskola.hu

   OM azonosító: 203047/008


  2023Pápai SZC Faller Jenő Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium