SZC logo

Pápai Szakképzési Centrum

OM kód: 203047/008 | 8100 Várpalota, Szent István út 1.

Intézmény logo

Pápai SZC Faller Jenő Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

 • Hírek
 • Közérdekű adatok
 • CLASSROOM
 • KRÉTA
Széchenyi 2020

Képzési program

Általános tájékozató az ágazati alapvizsgákról

A szakképzés új rendszerében a korábbi szintvizsgáztatás
rendszerét
az ágazati alapvizsgák rendszere váltja fel.

Az ágazati alapvizsga fogalma, lényege, általános rendje:
Az ágazati alapvizsga állami vizsga, amely a tanulónak,
ill. a képzésben részt vevő személynek az adott ágazatban történő
munkavégzéshez szükséges szakmai alaptudását és kompetenciáit
országosan egységes eljárás keretében méri.

A tanuló, ill. a képzésben részt vevő személy az ágazati alapoktatás
elvégzését követően (a szakképző iskola 9. a technikum 10. évfolyam végén)
tehet ágazati alapvizsgát.
 • Az ágazati alapvizsga az adott ágazatba tartozó valamennyi szakma
  tekintetében a képzési és kimeneti követelmények határozzák meg. 

Képzési és kimeneti követelmények, programtervek

 • A szakképző intézmény által szervezett ágazati alapvizsgát a
  szakképző intézmény oktatóiból és az elnökből álló
  vizsgabizottság előtt kell letenni.
  A vizsgabizottság elnökét a szakképző intézmény székhelye
  szerint illetékes területi gazdasági kamara delegálja.
 • Az ágazati alapvizsga teljesítését az év végén adott
  bizonyítványba kell bejegyezni.
 • Az ágazati alapvizsga bizonyítványba bejegyzett teljesítése a
  képzési és kimeneti követelményekben meghatározott munkakör
  betöltésére való alkalmasságot igazolja.
 • Az ágazati alapvizsga lebonyolítására a tanulmányok alatti vizsga
  szabályait kell alkalmazni.
 • Az érettségi végzettséggel kizárólag szakmai vizsgára történő
  felkészítésben, ha a képzésben részt vevő személy sikertelen
  ágazati alapvizsgát tett, a javítóvizsgát a tanév második
  félévében teheti le.
  A javítóvizsgán is sikertelen ágazati alapvizsgát tett képzésben
  részt vevő személy a tanév végén nem minősíthető, és a tanulmányait
  az ágazati alapoktatás megismétlésével folytatja.
 • Nem kell ágazati alapvizsgát tennie és az ágazati alapvizsga eredményét
  sikeresnek kell tekinteni annak a tanulónak, ill. képzésben részt vevő
  személynek, aki korábbi tanulmányai, előzetesen megszerzett tudása, ill.
  gyakorlata beszámításával vesz részt a szakmai oktatásban, ha beszámított
  előzetes tudása magában foglalja az ágazati alapvizsga követelményeit.

Partnereink

 • Oktatási Hivatal Bázisintézménye
 • Honvéfelmi Sportszövetség
 • Ökoiskola
 • Pénziránytű Iskola
SZC logo

Pápai Szakképzési Centrum


  • Intézmény logo
  • Pápai SZC Faller Jenő Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

   8100 Várpalota, Szent István út 1.

  • Telefon: +36/88/582-520

   E-mail: info@falleriskola.hu

   OM azonosító: 203047/008


  2023Pápai SZC Faller Jenő Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium