SZC logo

Pápai Szakképzési Centrum

OM kód: 203047/008 | 8100 Várpalota, Szent István út 1.

Intézmény logo

Pápai SZC Faller Jenő Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

HírekKözérdekű adatokCLASSROOMKRÉTA
Széchenyi 2020

Képzési program

Általános tájékozató az ágazati alapvizsgákról

A szakképzés új rendszerében a korábbi szintvizsgáztatás
rendszerét
az ágazati alapvizsgák rendszere váltja fel.

Az ágazati alapvizsga fogalma, lényege, általános rendje:
Az ágazati alapvizsga állami vizsga, amely a tanulónak,
ill. a képzésben részt vevő személynek az adott ágazatban történő
munkavégzéshez szükséges szakmai alaptudását és kompetenciáit
országosan egységes eljárás keretében méri.

A tanuló, ill. a képzésben részt vevő személy az ágazati alapoktatás
elvégzését követően (a szakképző iskola 9. a technikum 10. évfolyam végén)
tehet ágazati alapvizsgát.
 • Az ágazati alapvizsga az adott ágazatba tartozó valamennyi szakma
  tekintetében a képzési és kimeneti követelmények határozzák meg. 

Képzési és kimeneti követelmények, programtervek

 • A szakképző intézmény által szervezett ágazati alapvizsgát a
  szakképző intézmény oktatóiból és az elnökből álló
  vizsgabizottság előtt kell letenni.
  A vizsgabizottság elnökét a szakképző intézmény székhelye
  szerint illetékes területi gazdasági kamara delegálja.
 • Az ágazati alapvizsga teljesítését az év végén adott
  bizonyítványba kell bejegyezni.
 • Az ágazati alapvizsga bizonyítványba bejegyzett teljesítése a
  képzési és kimeneti követelményekben meghatározott munkakör
  betöltésére való alkalmasságot igazolja.
 • Az ágazati alapvizsga lebonyolítására a tanulmányok alatti vizsga
  szabályait kell alkalmazni.
 • Az érettségi végzettséggel kizárólag szakmai vizsgára történő
  felkészítésben, ha a képzésben részt vevő személy sikertelen
  ágazati alapvizsgát tett, a javítóvizsgát a tanév második
  félévében teheti le.
  A javítóvizsgán is sikertelen ágazati alapvizsgát tett képzésben
  részt vevő személy a tanév végén nem minősíthető, és a tanulmányait
  az ágazati alapoktatás megismétlésével folytatja.
 • Nem kell ágazati alapvizsgát tennie és az ágazati alapvizsga eredményét
  sikeresnek kell tekinteni annak a tanulónak, ill. képzésben részt vevő
  személynek, aki korábbi tanulmányai, előzetesen megszerzett tudása, ill.
  gyakorlata beszámításával vesz részt a szakmai oktatásban, ha beszámított
  előzetes tudása magában foglalja az ágazati alapvizsga követelményeit.

Partnereink

SZC logo

Pápai Szakképzési Centrum


Pápai SZC Faller Jenő Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

8100 Várpalota, Szent István út 1.

Telefon: +36/88/582-520

E-mail: info@falleriskola.hu

OM azonosító: 203047/008

www: www


2024Pápai SZC Faller Jenő Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium