SZC logo

Pápai Szakképzési Centrum

OM kód: 203047/008 | 8100 Várpalota, Szent István út 1.

Intézmény logo

Pápai SZC Faller Jenő Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

HírekKözérdekű adatokCLASSROOMKRÉTA
Széchenyi 2020

Széchenyi 2020 projektek

Széchenyi 2020 projektek

További projektjeink

GINOP-6.1.1-15

A GINOP-6.1.1-15 kódszámú „Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése” című kiemelt projekt – továbbiakban kiemelt projekt – célja, hogy ösztönözze az alacsony iskolai végzettséggel, munkaerőpiacon keresett kompetenciával vagy szakképesítéssel nem rendelkező felnőtt lakosság, kiemelten a közfoglalkoztatottak részvételét az oktatásban, képzésben, és lehetőséget biztosítson számukra a munkaerő-piaci szempontból releváns képzettség, ismeretek, készségek, kompetenciák megszerzésére.
Bővebben a projektről
Az iskola lakófunkciós épületének műszaki, hőtechnikai állapota elavult. A külső szigeteléssel, nyílászáró cseréjével energiaracionalizálás érvényesül, és növekedik az energiabiztonság. Az épületek külső határoló szerkezeteinek szigetelésével és a hőtechnikailag megfelelő nyílászárók cseréjével hozzájárul az épületek épületenergetikai fejlesztési céljának eléréséhez, az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentéséhez. A fejlesztés hozzájárul Magyarország III. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2020-as célkitűzéseihez.
Bővebben a projektről
A projektbe bevont telephelyeken napelemek telepítése az épületek költséghatékonyabb üzemeltetése érdekében, amely során a használók megelégedettsége, komfortérzete, környezettudatossága növekszik, valamint érvényesül az energiatakarékossággal és a kibocsátott üvegházhatású gázok mennyiségének csökkentésével a fenntartható fejlődés elősegítése.
Bővebben a projektről
A képzési program fő (átfogó) célja a digitális kulcskompetencia fejlesztése, a digitális társadalomhoz való tartozással kapcsolatos igények megalapozása, pozitív attitűd kialakítása a digitális eszközök irányába.
Bővebben a projektről
A Pápai Szakképzési Centrum a GINOP-6.1.3-17-2018-00007 számú - Idegen nyelvi képzések a Pápai Szakképzési Centrumban – című pályázatával vissza nem térítendő támogatást nyert az Európai Unió és a Magyar Kormány által biztosított keretből. A támogatás összege 150 millió forint, támogatási intenzitás 100 %.
Bővebben a projektről
A végzettség nélküli iskola elhagyók számának csökkentése, a szakképző intézmények kulcskompetencia-fejlesztő kapacitásainak megerősítése, az alapkészségek fejlesztésére alkalmas eszközrendszer fejlesztése, a szakképzés eredményesebbé tétele, az iskolai teljesítmény növelése az egész életen át tartó tanulásra való képessé tétel érdekében.
Bővebben a projektről

Partnereink

SZC logo

Pápai Szakképzési Centrum


Pápai SZC Faller Jenő Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

8100 Várpalota, Szent István út 1.

Telefon: +36/88/582-520

E-mail: info@falleriskola.hu

OM azonosító: 203047/008

www: www


2024Pápai SZC Faller Jenő Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium