SZC logo

Pápai Szakképzési Centrum

OM kód: 203047/008 | 8100 Várpalota, Szent István út 1.

Intézmény logo

Pápai SZC Faller Jenő Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

HírekKözérdekű adatokCLASSROOMKRÉTA
Széchenyi 2020

Projektek

GINOP-6.2.3-17-2017-00009

A projekt támogatási összege: 546 312 523 Ft.

A támogatás intenzitása: 100%.

A projekt kezdő időpontja: 2018. 04. 01.

A projekt befejezésének tervezett napja: 2021.03.31.

Közreműködő Szervezet: NSZFH

Irányító Hatóság: Pénzügyminisztérium

A projekt célja: a végzettség nélküli iskola elhagyók számának csökkentése, a szakképző intézmények kulcskompetencia-fejlesztő kapacitásainak megerősítése, az alapkészségek fejlesztésére alkalmas eszközrendszer fejlesztése, a szakképzés eredményesebbé tétele, az iskolai teljesítmény növelése az egész életen át tartó tanulásra való képessé tétel érdekében.

A projektben résztvevő tagintézmények

 • Pápai SZC Acsády Ignác Technikum és Szakképző Iskola, Pápa
 • Pápai SZC Acsády Ignác Technikum és Szakképző Iskola Sümegi Telephelye, Sümeg
 • Pápai SZC Jókai Mór Közgazdasági Technikum, Szakgimnázium és Kollégium, Pápa
 • Pápai SZC Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc
 • Pápai SZC Egry József Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma, Zánka
 • Pápai SZC Faller Jenő Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota

A projekt tartalma

A módszertani fejlesztésekhez az iskolai teljesítmény növelése érdekében közösségi terek kialakítása történik, valamint új eszközök beszerzése, az informatikai eszközállomány fejlesztése is kapcsolódik. A projekt keretén belül Digitális Közösségi Alkotóműhely kerül kialakításra Várpalotán a Pápai SZC Faller Jenő Szakképző Iskola épületében. Szabadidő hasznos eltöltését támogató, iskolai kötődést motiváló, tanulást támogató programokat szervezünk és valósítunk meg. Az iskolai közösségépítést, tehetséggondozást és hátránykompenzációt szolgáló tevékenységek biztosításához intézményeinkben „Digitális Közösségi Alkotóműhely” kialakítására kerül sor. Ezeken felül drogprevenciós, egészség-megőrző, mentálhigiénés, szexuális felvilágosító, valamint intézményi szintű pályaorientációs tevékenységek bevezetését is tervezzük.
A projekt jelentős eseményei

 • 2018.05.31.: I. mérföldkő teljesítése, Helyzetelemzés és Cselekvési terv elkészítése
 • 2018.07.02-06.: Nyitórendezvények megvalósítása
 • 2018.10.31.: Létrejöttek az első tanulócsoportok
 • 2018.11.01-től a projektbe bevont tanulók intézményenként lehatárolt ütemterv szerint vesznek részt a foglalkozásokon és a programokban.
 • 2019. 04.03-tól megkezdődnek a pedagógus képzések, összesen 14 különböző akkreditált képzés valósul meg a projekt keretein belül
 • 2019.04.17-től kezdődően az intézmények a készségeket fejlesztő eszközökkel bővülnek
 • 2019.10.08.: Átadásra került a Digitális Közösségi Alkotóműhely
 • 2019. október – november hónapokban a tanulócsoportok létrejönnek minden tagintézményben.
 • 2019.11.21. Megkezdődik az építési felújítás az intézményekben, új közösségi terek kerülnek kialakításra.
 • 2020.április: a projekt a digitális oktatás bevezetésével alkalmazkodik a kialakult járványhelyzethez
 • 2020.07.15-én az építési felújítások sikeresen befejeződnek.
 • 2020. október – november hónapokban létrejönnek a tanítási év tanulócsoportjai
 • 2020. november 02-től ismét a digitális oktatáshoz alkalmazkodik a projekt megvalósítása.
 • 2021.03.31. Valamennyi projektfeladat megvalósult.
 • 2021.04.30. a záró kommunikációs elemekkel a projekt fizikai megvalósítása befejeződött.

A projekt teljesült vállalásai

 1. Alapkészség fejlesztése céljából kialakított és működtetett tanulócsoportokban a diákok száma: legmagasabb érték a 2019/20 tanévben 595 fő; 72 db tanulócsoport.
 2. A tanulmányi eredmények javulásának mérése a tanulócsoportok esetében:1%-nyi javulást terveztünk, ezt az értéket elértük! Módszerek: Pedagógusi jelzőrendszer; Kréta; Kötelező és házi mérés-értékelés; Támogató szakemberek
 3. A középfokú végzettség nélküli tanulói jogviszony megszűnési számának csökkentése az adott évfolyamon belépők számához viszonyítva: 1-%nyi javulást terveztünk, 1,19%-ot tudtunk realizálni. Eseteink: Egyéni támogatás nyújtása; Pályaorientáció támogatás; Átirányítás; Végzettség nélküli távozás.

A projekt kötelező indikátorai

 1. 149 kollégánk vett részt a 14 db akkreditált pedagógusképzésen, összesen 195 tanúsítvány került kiállításra. (38 fő tervezett). 112 kollégánk vett részt a 6 db nem akkreditált, belső módszertani pedagógusképzésen, összesen 112 tanúsítvány került kiállításra. (80 fő tervezett)
 2. A kompetencia-alapú képzésekhez kidolgozott és bevezetett új tananyagok, módszertanok száma: A vállalt érték 10 db, melyet teljesítettünk.

Fő témakörök

 • Intézményi működést szabályozó dokumentumok felülvizsgálata, projektszemléletű kiegészítése
 • Komplex pedagógia – módszertani fejlesztési terv és módszertan matematika és anyanyelv tantárgyakból
 • Tanulócsoportok működésére vonatkozó módszertan
 • Pályaorientációs Stratégia

Speciális témakörök

 • Második esély terv
 • Digitális Közösségi Alkotóműhely működési terv
 • A gépjárműdiagnosztika alapjai (digitális szakképzési tananyagtárba került)

Partnereink

SZC logo

Pápai Szakképzési Centrum


Pápai SZC Faller Jenő Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

8100 Várpalota, Szent István út 1.

Telefon: +36/88/582-520

E-mail: info@falleriskola.hu

OM azonosító: 203047/008

www: www


2024Pápai SZC Faller Jenő Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium